سیم افشان سه رشته

نمایش جدولی:
کابل افشان سه رشته 1*3 (کلاف 100 متری)
10,300,000تومان

خرید کابل افشان سه رشته 1 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد روکش و عایق pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که د..

کابل افشان سه رشته 1.5*3 (کلاف 100 متری)
14,800,000تومان

خرید کابل افشان سه رشته 1.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشی..

کابل افشان سه رشته 2.5*3 (کلاف 100 متری)
23,800,000تومان

خرید کابل افشان سه رشته 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) سه رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیقت سیم‌ه..

کابل افشان سه رشته 4*3 (کلاف 100 متری)
35,700,000تومان

خرید کابل افشان سه رشته 4 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 4*3 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیقت..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)