سیم افشان چهار رشته

نمایش جدولی:
کابل افشان چهار رشته 1.5*4 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان چهار رشته 1.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1.5*4 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) چهار رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت براساس افشار نژآد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیقت..

کابل افشان چهار رشته 2/5*4(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان چهار رشته 2.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 2.5*4 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیقت سیم‌های ..

کابل افشان چهار رشته 4*4(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان چهار رشته 4 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 4*4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) چهار رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان چهار رشته1*4 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان چهار رشته 1 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 1 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) چهار رشته-2.5*4 با هادی مسی دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که در حقیق..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)