عرضه شمش آلومینیوم | 23 دی 1398 | 13th January 2020

عرضه شمش آلومینیوم

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای 22 دی 1398 شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، المهدی و شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان به صورت زیر می‌باشد 👇.

Continue Reading

برآورد عرضه آلومینیوم المهدی | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

مفتول آلومینیوم | بازار مس

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇. ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه (ریال) مقدار عرضه (تن) ۱ شمش ۱۰۰۰P-99.7 شرکت آلومینیوم المهدی ۲۱۲۶۳۳ ۲۰۰۰

Continue Reading