😷 آخرین آمار رسمی کرونا در ایران و جهان | ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ⚠️🚫🤝

آمار کرونا‌ | ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ویروس کرونا یکی از انواع ویروس‌هایی است که می‌توانند سیستم تنفسی را در انسان و سایر پستاندران تحت تاثیر قرار دهند. این ویروس‌ها به همراه ویروس‌های سرماخوردگی، ذات الریه و سندرم حاد تنفسی یا سارس (SARS) می‌توانند بر سیستم گوارشی بدن نیز تاثیر گذار باشند.

Continue Reading

😷 در مورد ویروس کرونا بیشتر بدانید ⚠️🚫🤝

کرونا چیست؟

ویروس کرونا یکی از انواع ویروس‌هایی است که می‌توانند سیستم تنفسی را در انسان و سایر پستاندران تحت تاثیر قرار دهند. این ویروس‌ها به همراه ویروس‌های سرماخوردگی، ذات الریه و سندرم حاد تنفسی یا سارس (SARS) می‌توانند بر سیستم گوارشی بدن نیز تاثیر گذار باشند.

Continue Reading