عرضه آلومینیوم | ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مفتول آلومینیوم | بازار مس

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇. مفتول آلومینیوم شرکت ایرالکو این هفته اندکی کاهش داشته‌است.

مشاهده بیشتر

برآورد عرضه آلومینیوم المهدی | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

مفتول آلومینیوم | بازار مس

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم المهدی به صورت زیر می‌باشد 👇. ردیف نوع کالا تولیدکننده قیمت پایه عرضه (ریال) مقدار عرضه (تن) ۱ شمش ۱۰۰۰P-99.7 شرکت آلومینیوم المهدی ۲۱۲۶۳۳ ۲۰۰۰

مشاهده بیشتر