شمش آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم

آلومینیوم یک فلز خالص نیست ، استخراج آن از سنگ معدن بوکسیت متشکل از سیلیکات آلومینیوم ، اکسید آهن و سیلیکات آلومینیوم ، اکسید آهن و اکسید آلومینیوم انجام می شود.  بنابراین ، تا اواخر قرون وسطی چیزی در مورد آلومینیوم فلزی شناخته نشده بود . همانطور که از توضیح ما در بالا قابل درک است ، 7.9٪ پوسته زمین آلومینیوم است و تقریباً 250 ماده معدنی مختلف آلومینیوم در پوسته وجود دارد.مهمترین این مواد معدنی سیلیکاتها و هیدراتهای اکسید هستند. سنگ معدن بوکسیت یک هیدرات آلومینیوم است ، مهمترین ترکیب تولید آلومینیوم امروزهکریولیت یک ماده معدنی طبیعی است ،که در …

Continue Reading