ضایعات مس چگونه به چرخه مصرف باز می گردند؟

یکی از مهم ‌ترین سوالاتی که در حوزه بازیافت مواد معدنی به ویژه مس پرسیده می‌ شود این است که ضایعات مس چگونه به چرخه مصرف باز می گردند و دوباره قابل استفاده می ‌شوند! ما پاسخ اين سوال را در اين مقاله مي دهيم. خوب است بدانید که صنعت بازیافت به ویژه بازیافت ضایعات فلزی ، یک صنعت بسیار مهم در تمامی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته محسوب می‌ شود. طی جمع آوری، پاکسازی و ذوب کردن ضایعات بازیافتی فلزات، در نهایت شمش ‌های با ارزشی دوباره تولید شده و برای مصرف مجدد مورد استفاده قرار می ‌گیرند. در …

Continue Reading