قیمت بسته شدن بورس لندن | ۱۷ دی ۱۳۹۸

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن ۱۷ دی ۱۳۹۸ | قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

Continue Reading

قیمت بسته شدن بورس لندن | ۱۶ دی ۱۳۹۸

قیمت بورس لندن

قیمت بسته شدن بورس لندن ۱۶ دی ۱۳۹۸ | قیمت بسته شدن برای فلزات مس، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع و روی می‌باشد. قیمت بسته شدن فلز مس یکی از نشانه‌های اساسی در افزایش یا کاهش این فلز در ایران می‌باشد.

Continue Reading