كاتد مس چيست؟

كاتد مس از مس توليد مي شود . فرآیند متالوژیک استخراج مس به شکل کاتد ، با غلظت مس شروع می شود تا آند هایی از خلوص 99/95 الي 99/99 درصدبه دست آيند.از کاتد مس به عنوان ماده ی اولیه برای تولید محصولاتی با مس و خواص بالا و آلياژ هاي مس استفاده مي شود. كاتد مس یکی از مواد و محصولات اولیه حوزه مس برای تولید مفتول مس 8 ميلي متري برای تولید سیم و کابل می‌باشد. فلزمس در جهت تولید لوله مسی، صفحه‌های مسی استفاده می‌شود و همچنین در 450 نوع آلیاژ مختلف پیدا می‌شود.  كاربرد كاتد مس از کاتد مس برای تولید اشکال مختلف شمش استفاده می کنند . این محصول تقریبا …

Continue Reading