معرفی کابل کواکسیال

كابـل هم محـور يـا كابل كواكسـيال كابلی اسـت دارای يک رسـانای داخلی كه توسـط يـک عايق قابـل انعطاف محصـور شـده اسـت و روی ايـن لايـة عايـق نيز يک رسـانای نـازک بـرای انعطـاف كابل، بـه هم بافته شـده اسـت. همـة ايـن اجـزا، در داخـل روكـش قـرارمی گيرنـد. ايـن نـوع كابل امـروزه بـه عنـوان بيشـترين كابل اسـتفاده شـده در شـبکه ها به شمار می آید و دلایل زیادی برای استفاده وسیع از آن وجود دارد . کابل کواکسیال تقریبا گران ،سبک ،انعطاف پذیر و برای کارکردن بسیار آسان بوده و به عنوان یک استانداردمحبوب در آمده است هسته کابل کواکسیال حامل سیگنال …

Continue Reading

نكاتي كه هنگام خريد لوله مسی بايد به آن توجه كرد

لوله‌های مسی بخش مهمی از كولرگازي هستند و گاز اسپيلت از طريق لوله هاي مسی كولرگازي منتقل مي شود. و اين لوله ها وظيفه انتقال حرارت را در يونيت هاي كولرهاي گازي را نيز به عهده دارند كه در ماندگاري و عمر اسپيلت شما بسيار تاثيرگذار است. . براي خريد لوله مسی بايد نكاتي را توجه داشته باشيد تا لوله اي با كيفيت و خوب خريداري كنيد و ما گروه بازرگاني ثقفي در اين مقاله نكات مهم در مورد خريد و نصب لوله مسی را به شما مي گوييم. 1. سلامت لوله ها بررسي كنيد اگر به صورت حضوري خريد داريد اين …

Continue Reading