عرضه آلومینیوم | ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مفتول آلومینیوم | بازار مس

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇. مفتول آلومینیوم شرکت ایرالکو این هفته اندکی کاهش داشته‌است.

Continue Reading