عرضه مفتول مس | 14 بهمن 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 14 بهمن 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 713,496 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 30 دی 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 30 دی 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 764,064 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 23 دی 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال و شرکت ملی افق البرز دوشنبه 23 دی 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 743,487 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۷th January 2020

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول ۷۳۸,۸۰۷ ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | ۹ دی ۱۳۹۸

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده است، قیمت ۷۲۸۱۶۶ قیمت عرضه خواهد بود

Continue Reading