تفاوت کابل تخت و گرد

در این مقاله میخواهیم به چند وجه متفاوت کابل تخت و گرد بپردازیم و با چند مقایسه ساده راهنمای خوبی برای مشتریان عزیز گروه بازرگانی ثقفی باشیم . عموما کاربرد هر دو کابل یکسان است و میتوان در صنایع مختلف از هر دو استفاده کرد اما از نظر مهندسین سیم و کابل هر کدام از کابلهای برتری نسبت به دیگری داشته، ویکسری مزایا و معایب خاص خود را دارند . اولین و مهم ترین تفاوت را از نظر ساختاری می توان به نحوه ای تولید آن ها و نحوه ی قرار گرفتن رشته های فلز رسانا در کابل معرفی کرد. …

Continue Reading