📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس لیچینگ | برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 برآورد عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇. ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) قیمت میانگین هفته قبل (ریال) مقدار عرضه (تن) تقاضا (تن) معامله (تن) ۱ مس کاتد ۲ (لیچینگ) شرکت ملی صنایع مس ایران ۶۴۴,۱۹۳ ۶۴۴,۱۹۳ ۶۳۹,۵۸۶ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

Continue Reading