📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۵ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران ۷۱۵,۵۲۱ ریال و مقدار عرضه کاتد مس ۱۰۰۰ تن خواهد بود.

Continue Reading

📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس لیچینگ | برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 برآورد عرضه کاتد مس لیچینگی برای ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇. ردیف شرح تولیدکننده قیمت عرضه (ریال) قیمت میانگین موزون (ریال) قیمت میانگین هفته قبل (ریال) مقدار عرضه (تن) تقاضا (تن) معامله (تن) ۱ مس کاتد ۲ (لیچینگ) شرکت ملی صنایع مس ایران ۶۴۴,۱۹۳ ۶۴۴,۱۹۳ ۶۳۹,۵۸۶ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

Continue Reading

📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد 👇.

Continue Reading

📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۹ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) به صورت زیر می‌باشد .

Continue Reading