📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای ۸ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران ۷۰۵,۳۵۰ ریال و مقدار عرضه کاتد مس ۳۰۰۰ تن خواهد بود.

مشاهده بیشتر