بوشن مسی سایز ۱،۳/۸

(0)
0تومان
کد محصول: 1699
انبار موجود
تعداد بازدید 125 بازدید

سایر جزییات

در اینجا مقصود از اتصالات همان اصطلاح خارجی Fittings میباشد.از اتصالات فلزی برای لوله کشی و وصل کردن لوله ها به هم و یا تغییر جهت دادن ، انشعاب گرفتن و تبدیل کردن لوله از بزرگ به کوچک و بالعکس از اتصا...