لوله برنجی

نمایش جدولی:
لوله برنجی 25000 *12.5 *50

..

لوله برنجی خارجي 3000 * 0.5 * 8

..

لوله برنجی خارجي 3000 * 1 * 8

..

لوله برنجی 3000 * 1 *60

..

لوله برنجی 3000 * 1 *15

..

لوله برنجی 3000 * 1.5 *22

..

لوله برنجی 3000 * 1.5 *28

..

لوله برنجی 3000 * 9 * 22

..

لوله برنجی 4800 * 1 * 14

..

لوله برنجی 6000 * 1 * 19

..

لوله برنجی 6000 * 1 * 25

..

لوله برنجی 48000 * 2.11 * 19.5

..

لوله برنجی 6000 *1.25 * 50 - 63B OL

..

لوله برنجی 49000 * 1.65 * 19.5

..

لوله برنجی 5000 * 1.65 * 19.5

..

لوله برنجی 3000 * 0.75 * 12 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 1 * 10 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 2 * 10

..

لوله برنجی 3000 * 1 * 12 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 2 * 12 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 0.75 * 13 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 0.75 * 14 - 63B OL

..

لوله برنجی 3000 * 1 * 14 - 63B OL

..

لوله برنجی خارجي 3000 * 0.35 * 27

..

نمایش 1 تا 24 از 83 (4 صفحه)

سوالات متداول خرید لوله برنجی

سایزهای لوله برنجی کدام اند؟

طبق سایز درخواستی و مقدار درخواستی از سمت مشتری موجودی بررسی شده و اعلام نتیجه می گردد.

آیا فروش بصورت هم عمده و هم خرده می باشد؟

بسته به سایز مورد نیاز است.

آیا امکان فراهم کردن سایز های خاص وجود دارد؟

بسته به سایز و مقدار درخواستی پاسخ داده می شود.

شرایط واریزی و نحوه تحویل جنس به چه صورت است؟

عمده واریزی های مجموعه به صورت نقدی بوده و زمان تحویل نیز توافقی می باشد.