📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای 22 دی 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران 720,033 ریال و مقدار عرضه کاتد مس 3000 تن بوده‌است.

Continue Reading

📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

عرضه کاتد مس، بازار مس، خرید اینترنتی لوله مسی

🔊 عرضه کاتد مس برای ۱۵ دی ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع مس ایران (مس سرچشمه) در بورس کالای ایران ۷۱۵,۵۲۱ ریال و مقدار عرضه کاتد مس ۱۰۰۰ تن خواهد بود.

Continue Reading