عرضه مفتول مس | ۲۵ آذر ۱۳۹۸

عرضه مفتول مس | بازار مس

قیمت عرضه مفتول مس نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است. میانگین قیمت جهانی مس برابر با ۶۰۷۸٫۸ 💲 دلار و میانگین نرخ دلار نیمایی برابر با ۱۱۱,۲۶۴💰 ریال است.

Continue Reading

عرضه آلومینیوم | ۲۳ آذر ۱۳۹۸

مفتول آلومینیوم | بازار مس

🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به صورت زیر می‌باشد 👇. مفتول آلومینیوم شرکت ایرالکو این هفته اندکی کاهش داشته‌است.

Continue Reading