1. جدول سایزبندی لوله های مسی و نحوه محاسبه وزن لوله ها

جدول سايزهاي لوله هاي مسي به همراه توضيحات انواع آنها

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس | 1 اردیبهشت 1399

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 به صورت زیر می‌باشد 👇.

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس | 25 فروردین 1399

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه 25 فروردین 1399 به صورت زیر می‌باشد 👇.

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس | 18 فروردین 1399

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان و شرکت گیل راد شمال دوشنبه 18 فروردین 1399 به صورت زیر می‌باشد 👇.

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس | 11 اسفند 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد، گروه صنایع کابلسازی افق البرز شمال دوشنبه 11 اسفند 1398 به صورت زیر می‌باشد 👇.

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس گیل‌راد و کاتد مس بابک مس ایرانیان | 7 اسفند 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس گیل‌راد و کاتد مس بابک مس ایرانیان چهارشنبه 7 اسفند 1398 به صورت زیر می‌باشد 👇.

مشاهده بیشتر

عرضه مفتول مس | 5 اسفند 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 5 اسفند 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 762,267 ریال خواهد بود.

مشاهده بیشتر