عرضه مفتول مس | 28 بهمن 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 28 بهمن 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 747,346 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 21 بهمن 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 21 بهمن 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 729,638 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 14 بهمن 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 14 بهمن 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 713,496 ریال خواهد بود.

Continue Reading

تغییرات قیمت کاتد مس در بورس کالا و قیمت جهانی مس در یک سال اخیر

با توجه به بررسی‌های تیم فنی سایت اینترنتی بازار مس، قیمت کاتد مس عرضه شده در بورس کالا و قیمت جهانی مس در یک سال اخیر به صورت زیر بوده‌است.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 30 دی 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه 30 دی 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 764,064 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | 23 دی 1398

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال و شرکت ملی افق البرز دوشنبه 23 دی 1398 با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول 743,487 ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۷th January 2020

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده است، قیمت عرضه مفتول ۷۳۸,۸۰۷ ریال خواهد بود.

Continue Reading

عرضه مفتول مس | ۹ دی ۱۳۹۸

عرضه مفتول مس | بازار مس

عرضه مفتول مس شرکت صنایع مس کاوه، دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده است، قیمت ۷۲۸۱۶۶ قیمت عرضه خواهد بود

Continue Reading

عرضه مفتول مس | ۲۵ آذر ۱۳۹۸

عرضه مفتول مس | بازار مس

قیمت عرضه مفتول مس نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است. میانگین قیمت جهانی مس برابر با ۶۰۷۸٫۸ 💲 دلار و میانگین نرخ دلار نیمایی برابر با ۱۱۱,۲۶۴💰 ریال است.

Continue Reading