سیم افشان دو رشته, سیم و کابل

نمایش جدولی:
کابل افشان دو رشته 0.5*2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.5 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.5 (سطح مقطع 0.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری سیم افشان سایز 0.5 میلی‌متر مربع دو رشته کلاف 100 متری قیمت بر اساس سیم و کابل لوشان این نکته را در خ..

کابل افشان دو رشته 0.75*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 0.75 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 0.75 (سطح مقطع 0.75 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته ب..

کابل افشان دو رشته 1*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 1.5*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 1.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 1.5 (سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید..

کابل افشان دو رشته 10*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 10 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 10 (سطح مقطع 10 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل افشان دو رشته 2.5 *2(کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 2.5 میلی‌متر مربع سیم برق نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش  pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشی..

کابل افشان دو رشته 4 *2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 4*2 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 4 (سطح مقطع 4 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید که..

کابل افشان دو رشته 6*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 6 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی دارای نشان استاندارد با عایق و روکش pvc با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

کابل دو رشته 16*2 (کلاف 100 متری)

خرید کابل افشان دو رشته 16 میلی‌متر مربع کابل برق نمره 16 (سطح مقطع 16 میلیمتر مربع) دو رشته با هادی مسی عایق و روکش pvc دارای نشان استاندارد با کاربرد ساختمانی و نصب ثابت در داخل لوله‌ها و در زیر گچ با ویژگی انعطاف پذیری   کلاف 100 متری قیمت بر اساس افشار نژاد خراسان این نکته را در خصوص سیم‎های افشان در نظر داشته باشید ک..

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)